ארכיון קטגוריה: מסות וולבקיאניות

וולבק כסופר עברי – הרביעית במסות הוולבקיאניות

בשנים האחרונות כתבתי ספר עיוני על מישל וולבק. לספר צירפתי כמה מסות שאינן עוסקות ישירות בניתוח יצירותיו. המסות בחלקן אישיות והן עוסקות בנושאים שבהם אמנם עוסק וולבק אבל לא, בעיקרו של דבר, באופן עיסוקו של וולבק עצמו בנושאיו.

את ספר העיון על וולבק איני יודע מתי והיכן ואף אם אוציא. מצב המו"לות הישראלית היום אינו מסביר פנים למיזמים כאלה. בכל מקרה הבנתי שמקומן של המסות הלוויָניוֹת הוא מחוץ לספר העתידי, שיתמקד בוולבק עצמו. החלטתי, לפיכך, לפרסמן באופן נפרד. אני מכנה את המסות הללו "מסות וולבקיאניות".  

המסה שאני מפרסם כאן היא הרביעית מאותן "מסות וולבקיאניות". זו מסה עיונית לא קצרה העוסקת בקירבה בין וולבק למסורת בתוך הספרות העברית. המסה מפורסמת במסגרת כתב העת "השילוח".

לקריאתה לחצו על הלינק הבא:

וולבק כסופר עברי

לקריאת המסה הראשונה

מסות וולבקיאניות – המסה השלישית

בשנים האחרונות כתבתי ספר עיוני על מישל וולבק. לספר צירפתי כמה מסות שאינן עוסקות ישירות בניתוח יצירותיו. המסות בחלקן אישיות והן עוסקות בנושאים שבהם אמנם עוסק וולבק אבל לא, בעיקרו של דבר, באופן עיסוקו של וולבק עצמו בנושאיו.

את ספר העיון על וולבק איני יודע מתי והיכן ואף אם אוציא. מצב המו"לות הישראלית היום אינו מסביר פנים למיזמים כאלה. בכל מקרה הבנתי שמקומן של המסות הלוויָניוֹת הוא מחוץ לספר העתידי, שיתמקד בוולבק עצמו. החלטתי, לפיכך, לפרסמן באופן נפרד. אני מכנה את המסות הללו "מסות וולבקיאניות".  

המסה שאני מפרסם כאן היא השלישית מאותן "מסות וולבקיאניות". בעתיד הקרוב אני מקווה לפרסם – כאן, ב"השילוח" ואולי במקומות נוספים – "מסות וולבקיאניות" נוספות.

למסה הראשונה

3. שיהוקו של אריסטופנס

תקופתנו אינה מסבירת פנים למיניות הגברית.

באותם מקרים שבהם המיניות הזאת אלימה (כולל אלימות מילולית), נצלנית, לא מוודאת הדדיות – טוב שכך.

אבל העוינות העכשווית כלפי המיניות הגברית זולגת גם אל המיניות הגברית הלא אלימה.

——

ואולי העוינות הזו מוצדקת? אולי המיניות הגברית "הנורמלית" היא מיניות מגונה, או לכל הפחות בעייתית?

יש אכן שלושה יסודות במיניות הגברית שמקשים את ההגנה עליה:

  • המקום הבכיר שהמראה החיצוני של מושאי התשוקה ממלא במיניות הזו.
  • היכולת הגברית הגדולה יותר לניתוק-רגשי, כלומר למיניות שאינה מערבת רגשות. 
  • חוסר השובע של המיניות הזו, האובססיביות שמביאה לכך שגברים מתקשים להסתפק באישה אחת, במערכת מונוגמית.

אלה, לטעמי, אכן מאפיינים של המיניות הגברית. למרות ניסיונות לטעון שההבדלים האלה בין המיניות הגברית לנשית הם פרי התרבות (כולל, אגב, טענה דומה של וולבק עצמו!), נראית לי משכנעת עד מאד הטענה של הפסיכולוג האבולוציוני, דונלד סימונס, בספרו "The Evolution of Human Sexuality" (1978), ספר יסוד בדיסציפלינה שלו, שאלה הבדלים עמוקים בין נשים לגברים, הבדלים בעלי שורשים אבולוציוניים (לא שנשים אינן מתעניינות במראה חיצוני של מושאי התשוקה שלהן ולא שהן אינן בעלות קשיים באקסקלוסיביות שתובעת המונוגמיה, טוען סימונס, אבל הן סלחניות יותר מגברים ביחס לפגמים במראה החיצוני, אם ישנם יסודות אחרים שמפצים עליהם, כגון סטאטוס ואמצעים כלכליים, והן לא מוּנעות באותה עוצמה כמו הגברים על פי דחף שמחפש גיוון מיני לשמו, כי אם על פי דחף שמחפש יתרונות ספציפיים במושאי תשוקה אלטרנטיביים). תמצות של תפיסתו של סימונס ניתן בעמ' 27-28 בספרו.

——-

במאמר מוסגר: הפסיכולוגיה האבולוציונית חטפה חרפות וגידופים על תמונת האדם ה"רדוקטיבית" שהיא מציגה. למשל, בפתיחת הביקורת (הלא הוגנת ולא משכנעת, לטעמי) שכתב האנתרופולוג הידוע קליפורד גירץ על אותו ספר של סימונס, ביקורת שהופיעה ב-1980 ב"ניו יורק ריוויו אוף בוקס", הוא קובל על כך שסימונס מציג תמונת עולם שטוחה:

"זהו ספר על 'ההבדלים המרכזיים בין זכרים לנקבות ביחס למיניות אצל בני אדם', שבה הדברים שלהלן אינם נידונים: אשמה, פליאה, אבדן, התייחסות-עצמית, מוות, מטפורה, צדק, טוהר, התכוונות, פחדנות, תקווה, שיפוט, אידאולוגיה, הומור, מחויבות, ייאוש, אמון, זדוניות, פולחן, שיגעון, סליחה, סובלימציה, חמלה, אקסטזה, אובססיה, דיסקורס, ורגשנות. זה יכול להיות רק דבר אחד, ואכן זה הוא. סוציוביולוגיה."

גירץ מתרעם על ההתעלמות של הסוציוביולוגיה (או הפסיכולוגיה האבולוציונית) הן מהתרבות ("צדק", "אידאולוגיה", "דיסקורס", למשל) והן מהפסיכולוגיה ("אשמה", "אובססיה", "שיגעון", "אמון", למשל). ובכלל, הוא מתרעם על תמונת האדם הרדוקטיבית שעולה ממנה (בה אין מקום ל"סובלימציה", "חמלה" או "מטפורה", למשל).

בנוסף, הפסיכולוגיה האבולוציונית צועדת נגד הזרם האינטלקטואלי האדיר של העשורים האחרונים של המאה ה-20 (במדעי החברה והרוח), זרם שייחס ערך רב יותר ל"תרבות" מאשר ל"טבע". 

אכן, קיים יסוד ציני בפסיכולוגיה האבולוציונית. אבל מְצדדיה המרשימים, כמו סימונס, אינם נלאים מלהזכיר שההסברים האבולוציוניים אינם בלעדיים. על גבי התשתית האבולוציונית אכן קיימת תשתית תרבותית. 

 ——-

בחזרה לעניינו: מדוע קשה להגן על היסודות המוזכרים האלה במיניות הגברית?

אומר על כך כמה דברים הגובלים בנאיביות או נאיביים חד וחלק ("נאיביים" במובן של בסיסיים ומובנים מאליהם), אבל לעתים צריך לחזור גם על המובן מאליו.   

על האובססיה הגברית למראה חיצוני של נשים (או של גברים, במקרה של הומוסקסואליות, וכן להלן; כולל, כמובן, אובססיה לגיל הצעיר של מושאי התשוקה) – כמו גם על היכולת המוגברת של גברים לניתוק-רגשי בתשוקתם – קשה להגן לא רק משום שהיא נוגדת את המורשת היהודית-נוצרית והאפלטונית (ועוד מורשות) המחלקת את האדם ל"חיצוניות" מול "פנימיות" ומעניקה בכירות לאחרונה, מסורת שקיבלה ביטוי במשפט התנ"כי האדיר שנאמר לשמואל, כשבא למשוח את בן ישי למלך ונתקל באליאב המרשים ויפה התואר: "ויאמר אדוני אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב", כמו גם בפסוק המפורסם ממשלי "שקר החן והבל היופי אישה יראת אדוני היא תתהלל".

גם מי שמבקש להשתחרר מהמסורת היהודית-נוצרית – ואינו נותן בכירות עקרונית ל"פנימיות" – חש שלא בנוח עם המשיכה הזו ל"חיצוניות".

ראשית, הוא יודע עד כמה "הפנימיות" יכולה להיות דוחה, רקובה, או סתם משעממת, גם תחת מעטה "חיצוניות" בוהק (ביטוי נהדר של גילוי כזה מצוי בספרו של הסופר יזהר הר-לב, "מיקסי גריל", ספר שבבירור מושפע מוולבק, ובו מגלה במאי פרסומות את אישיותה הדוחה, האינפנטילית, של דוגמנית הפרסומות שהוא משתוקק אליה).

שנית, גם במטפיזיקה פוסט-דתית, הרי שה"פנימיות" מבטאת דבר מה נעלה באמת. לא "נשמה", אמנם, אך "תודעה". כלומר, ה"פנימיות" היא אכן מותר האדם, היותו של האדם מודע פוטנציאלית לעולם שלתוכו הוא הושלך, יכולתו למאוס בעולם הזה, לשפוט ולבקר אותו, רצונו להתגבר עליו. ה"פנימיות", כלומר התודעה והתודעה-העצמית, היא מקור כבודו העצמי של המין האנושי. האובססיה ל"חיצוניות" היא אכן "חיפצון", אבל לא במשמעות המוסרנית, או אף המוסרית של המושג, אלא במשמעות המטפיזית. הגוף שייך לעולם החפצים, כלומר לעולם חסר המודעות, ואילו הפנימיות היא מחוז המודעות, היא העין של העולם שנפקחה פתאום והחלה להביט אל סביבותיה ולהבין, להביט ולשפוט – כניסוחו של אחד הרומנטיקנים הגרמניים.   

שלישית, ההתבססות על "החיצוניות" מצמצמת בהכרח את זמן הקשר שנוצר בין החושק לנחשקת. הגוף משתנה בעליל במרוצת השנים. "הפנימיות" משתנה באופן אטי יותר, אם בכלל, ולרוב גם לא בעליל, אלא באופן סובטילי יותר. "הפנימיות" אינה נצחית אמנם, אבל היא מאריכת ימים מהגוף הנחשק. 

רביעית, המשיכה ל"חיצוניות" מנכרת את החושק לא רק ממגע שלם עם הזולת אלא גם ממגע עם החלקים הפנימיים שלו עצמו. התשוקה הזו פועלת, לעתים קרובות, נגד חלקים של המשתוקק, פוגעת גם בו. גברים זקוקים גם הם לקשר אינטימי ורגשי והבכירות שהם מעניקים למראה החיצוני עלולים לפגוע בהם.

 ואילו על האובססיה הכמותית של המיניות הגברית קשה להגן בגלל אי היציבות המובנית שהיא מחדירה לחיים, חוסר המנוח הכרוני שהיא נוטעת בהם, ובגלל המכשלה שהיא מציבה בפני האהבה; שלזו האחרונה הרי יש מעלות רגשיות, אתיות ואף מטפיסיות – יכולת לצאת מהבדידות ומהאנוכיות. גברים, כאמור, זקוקים לא פחות מנשים לקשר אינטימי ורגשי, וקשייהם במונוגמיה גורמים להם צרות רבות.

——-

הערת ביניים: במסה זו, הגם שהיא עיונית ותכניה תלויים ב"חומרים" הנידונים על ידי, אני מבקש ללכת על קו גבול דק. לא לבגוד בתשוקה מחד גיסא אך לא להימנע מלהציג את מגבלותיה מאידך גיסא.

קל לטולסטוי הזקן לבגוד בתשוקה, מעיר אחד מגיבורי ברנר (לא בנוסח הזה שלי, של "לבגוד בתשוקה"), אך בצעירותו הוא דווקא לא בגד בה כל כך.

האמירה הזו של ברנר מבטאת את האמביוולנטיות העמוקה שהייתה קיימת אצלו ביחס לכל מיני "מורי מוסר" של האנושות, כולל אליו עצמו כמורה מוסר כזה.

——-

קשה להגן על הארוס הגברי. אבל גברים חשים צורך להגן עליו. ואיני מדבר על אפולוגטיקה בנלית שנובעת מאי רצון להשתנות (שלו נלווה חשד שאין יכולת אמתית להשתנות; וזו האחרונה אכן אפולוגטיקה בנלית אבל היא כבדת משקל), מאי רצון לעמוד לביקורת, מהתנערות משיפוטיות מוסרית.

אני מדבר על אפולוגטיקה אחרת. גברים חשים שזו לא כל התמונה כולה. הם חשים שיש דבר מה יפה באמת, מכובד באמת, אפילו "מוסרי" ו"רוחני" באמת, במיניות הגברית. המיניות הזו, הם חשים, היא תמצית החיים ופארם; ולא רק מהבחינה ההדוניסטית הצרה. יש בה דבר מה נוסק, דבר מה נעלה, דבר מה שאינו חולין – כלומר, דבר מה קדוש.

כל חדוות החיים, כל החיוניות והעסיס שלהם, כל היכולת לאקסטזה ולהתפשטות-הגשמיות, כל היכולת לנדיבות ולאי-קטנוניות, כך חשים גברים רבים, מקופלת במיניות המושמצת הזו.

החלקים האחרים של מה שמכונה האישיות (חוכמה, תכונות אופי) הם צל חיוור לעומת השיכרון המיני. "היא [איזבל, אהובתו של דניאל1] מעולם לא העריכה אקסטזה, ובכיתי הרבה כי החלק החייתי הזה, ההתמסרות חסרת הגבולות הזאת לגמירה ולאקסטזה, היה החלק שהכי אהבתי בי, בעוד שלשכל שלי, לשנינות שלי, להומור שלי רחשתי רק בוז" ("אפשרות של אי", 2005, עמ' 56).

העודפות של המיניות הזו, חשים גברים, מכילה בתוכה רכיב אצילי. ההסבר האבולוציוני לה הוא רדוקטיבי כי הוא מסביר אולי את האטיולוגיה של התשוקה, אבל הוא לא כולל את חוויית-החיים-מבפנים של המשתוקק, את השפיעה הארוטית כפי שהיא נחווית על ידי הגבר, את השלכותיה הרבות, את פרשנויותיה הרבות.

אֵרוס, בקצרה, חשים גברים רבים, הוא ישות נעלה, ישות שלא מהעולם הזה, ישות אלוהית. והוא ראוי לא לביקורת ולגינוי כי אם לשירי הלל.

——-

הבנה כזו מצויה (לכאורה, כפי שנראה), כידוע, ב"המשתה" של אפלטון, יצירת המופת הזו שמתארת שיחה על אֵרוֹס שמנהלים ביניהם חבורת יוונים נכבדת שהתקבצה למשתה בביתו של אגתון המחזאי, על מנת לחגוג את זכייתו בפרס על הצגותיו.

העילה לשיחה על אֵרוס ב"המשתה" היא בדיוק זו: ראייתו כ"אל עתיק וגדול" שיש לשיר לו "שיר תהילה" כי הוא נמצא מקופח עד כה, כי "לכבודו לא נתחבר מעולם כל שיר תהילה בידי איש מהמשוררים המרובים כל כך שהיו בעולם".

ואכן, הנוכחים הנכבדים בשיחה נרתמים למשימה, כולל – ואף בייחוד – סוקרטס, שטוען "כי אינני בקי בשום דבר אלא בענייני אהבה".

אינני קלסיציסט (והלוואי והייתי). והקריאה שאני מציג כאן באפלטון היא קריאה של מבקר ספרות; במובן מסוים אני קורא ב"המשתה" (ובהמשך ב"פיידרוס") כביכול ראה הוא אור אך זה עתה ואני ניגש לנתחו.

ההלל לארוס ב"המשתה" מורכב, בין היתר, מנאומו של פיידרוס, שטוען כי האהבה/תשוקה מדרבנת אותנו להתנהגות נאותה, להתנהגות אמביציוזית, זאת משום שהאוהבים מתביישים מאהוביהם. כלומר האהבה היא כוח ממריץ להצטיינות ותורמת כך למדינה ולחברה. בדומה לטענה של הסיודוס ב"מעשים וימים" על חשיבותה של הקנאה לדרבון בני האדם להצטיינות, מסנגר פיידרוס על הארוס כמדרבן דומה כזה. 

ההלל ממשיך בנאומו של פאוסניאס, לפיו האהבה/תשוקה תורמת לאהבת החופש במדינה ולהתנגדות לעריצות (הוא מביא כדוגמה את ההתנקשות של צמד אוהבים בטיראן שמשל מאה שנה קודם לכן באתונה). כלומר, אני מנסח זאת בלשוני, האהבה/תשוקה יוצרת יחידה פוליטית קטנטנה שהיא הבסיס לפריקת עולה של דיקטטורה גדולה. ובמלים אחרות: התשוקה מחלישה את כוחו של הגוף הפוליטי לשלוט באזרחים. האנרגיה הארוטית יכולה לגזול מהאנרגיה הפשיסטית, היינו יכולים לטעון כיום בעקבות פאוסניאס.

ההלל לתשוקה מקבל ביטוי בנאומו של אגתון, המארח, לפיו ארוס זר לזיקנה, לנוקשות ולכוח הזרוע, כלומר הוא עומד בבסיס היכולת של בני האדם לחבב זה את זה ולא רק להילחם זה בזה, להיות רכים זה לזה ולא רק יריבים זה של זה. ארוס גם, טוען אגתון, הופך אנשים למשוררים ומוליד את אהבת היופי.

ההלל לארוס מצוי בנאומו הציורי הגדול של אריסטופנס, לפיו בני האדם היו מחוברים פעם לישות כפולה שנחתכה בידי האלים. הארוס, לפיכך, הוא, ליטרלית, החיפוש אחר "החצי השני" שלנו. יש כאן ניסיון של אריסטופנס להענקת משמעות רוחנית – של חיפוש אחר שלמות אבודה – לתכונה ביולוגית-נפשית: הצורך במין והצורך בזוגיות (המיתוס של אריסטופנס ניתן להתפרש גם כמקור האובססיה המינית-גופנית כשלעצמה וגם כמקור האובססיה הרומנטית-רגשית). אריסטופנס, בנאומו הגדול, מפרש את התשוקה הארוטית כתשוקה להיחלצות מהבדידות ומהאינדיבידואליזם; המיתוס שלו מפרש את הדחף המיני כתשוקת התמזגות באחר. אגב, על נאומו זה של אריסטופנס אומר דניאל25 ב"אפשרות של אי" (2005) שהוא "הרעיל את כל האנושות המערבית, ואחר כך את האנושות בכללה" (עמ' 376), בהחדירו בה את חלום האהבה חשוך המרפא. עיינו שם עמ' 375-376.   

ולבסוף מגיע נאומו של סוקרטס (ושימו לב שבטקסט שמתמקד באהבה הומוסקסואלית – ורואה אותה נעלה על אהבת נשים – את תובנותיו מייחס סוקרטס לאישה, דיוטימה!).

סוקרטס מתחיל בטענה החריפה שארוס אינו יפה, אלא משתוקק-ליפה, ושמעלת האוהב, מי שבו מצוי הארוס, גדולה ממעלת האהוב, כי הוא, הרודף והמשתוקק, הוא-הוא זה שבו ארוס מתגלה.

זאת ועוד: ארוס אינו כלל אלוה, טוען סוקרטס, אלא דימון, מי שנולד משילוב של עוני ותושייה (שמקבלים במיתולוגיה היוונית, שסוקרטס מתייחס אליה, פרסוניפיקציות). משמעות המיתוס של ארוס כבנם של המצוקה והתושייה היא שארוס הוא חוסר ומצוקה שמנסים להתגבר על עצמם ולהשיג את היופי והשפע. בכך מהלל סוקרטס את שאיפת ההשתלמות וההתקדמות של ארוס.

וסוקרטס ממשיך באפיון הארוס: ארוס, ראשית, הוא התשוקה ל"טוב" ול"אושר", כשהאהבה היא רק סוג אחד של התשוקה הזו (סוקרטס טוען שמטרת התשוקה היא השגת האושר אך האושר כולל ומקיף יותר מאשר זה שמושג בדרך של התשוקה). כך מרחיב סוקרטס את המקרה הפרטי של התשוקה הארוטית לכלל תשוקה לשיפור עצמי ולאושר ולטוב. סוקרטס יוצר קונטקסט כולל לאהבה, קונטקסט שהנו גם מוסרי (בקשת ה"טוב") וגם מכפיף את האהבה לעיקרון הגדול ממנה והוא: בקשת האושר.

שנית, ארוס הוא לא רק השתוקקות ליפה, אלא השתוקקות ליצירה, "להוליד בתוך היפה"; והוא גם תשוקה לאלמוות. סוקרטס "מעדן" כך את המיניות באופן כפול. ראשית, בכך שהוא מצביע שתכליתה היא יצירת דבר מה חדש, היא פעילות יצירתית, וכך מוסט המוקד מהעונג אל פעולת ההולדה, מהאורגזמה אל העיבור  (זה מהלך העידון הראשון). ואילו פעולת ההולדה עצמה אינה רק אינסטינקט, טוען סוקרטס, או רצון אגואיסטי שמישהו יטפל בך בזקנה וכיו"ב, אלא היא מבטאת תשוקה לנצחיות! (וזה מהלך העידון השני).

התשוקה של בני האדם לאלמוות, ממשיך סוקרטס, מצויה גם בתשוקת התהילה שלהם. האמנים, למשל, "יולדים" יצירות שכמו ילדים בשר ודם ייעודם הוא להעניק למולידיהם חיי נצח. ומכיוון אחר: גם המחנכים "יולדים" נפש יפה בחניכיהם! כך מתווסף עידון נוסף, שלישי, לארוס: מכיוון שהאהבה היא הולדה, הרי שהיא גם הולדה ברוח, באמצעות חינוך אנשים צעירים או יצירה רוחנית או המצאה של מכשירים.

ולבסוף, טוען סוקרטס, התשוקה לאלמוות שמתבטאת באהבה, מוליכה מהפרטי אל הכללי (אהבת המשותף לאנשים היפים), מהגוף אל הנפש, מהיחיד אל המדינה ואל העיסוקים והמדעים השונים, ומשם אל אהבת "היפה כשלעצמו". סוקרטס רואה את התשוקה כמקרה פרטי של היפה כשלעצמו, של חיפוש אחר דבר מה נצחי, של הגעגוע למשהו גדול ומופשט.

——-

במלים אחרות: בעוד, רשמית, נאומו של סוקרטס הוא שיר הלל לארוטיקה, הרי שהוא, למעשה, שיר הלל לסובלימציה, נאום מחוכם נגד העונג המיני.

זאת עושה נאומו של סוקרטס באמצעות שורת מהלכים מבריקים שאחזור עליהם בתמצות.

הראשון הוא הסטת תשומת הלב מהעונג המיני (כמקרה פרטי) אל בקשת האושר בכלל (שהנו רחב ממנו).

השני הוא הסטת המוקד מהעונג המיני אל פעולת ההולדה ("להוליד בתוך היפה" הוא התכלית של הארוס).

השלישי הוא הסטת תשומת הלב מהעונג המיני אל תשוקת האלמוות שניצבת מאחוריו ("להוליד בתוך היפה" צאצאים שבאמצעותם ניגע בנצח).

הרביעי הוא השוואת פעולת ההולדה הגשמית לפעולת הולדה רוחנית (של יצירות אמנות או שמצויה בעיצוב נפש התלמידים).

החמישי הוא תמיכה ב"עלייה" מהתשוקה הפרטית לגוף יפה לעבר האידיאה של היופי, שהינה דבר מה נצחי ורוחני.

——-

כך שלמעשה "המשתה" מונע כולו מהדיכוטומיה של גוף-נפש ומהעדפת הנפש על הגוף, ויותר משמטרתו להלל את התשוקה המינית, מטרתו היא לשכך אותה!

המטרה הזו נוכחת גם בפרטים קטנים ב"המשתה".

כבר בפתיחה, אפולודורוס, המספר את סיפור "המשתה", מציין את אהבתו לשיחות פילוסופיות (כגון זו שתכף תוצג ב"המשתה") כניגוד לעשיית כסף.

בהמשך, סוקרטס מתעכב בפתח בית שכנו של אגתון (בו, כאמור, נערך המשתה ב"המשתה"), ותכלית ההתעכבות הזו, ניתן להניח, באה להמחיש את נטייתו של סוקרטס להרהורים פילוסופיים, נטייה שבאה גם על חשבון הארוחה והשתייה המצופים בבית אגתון.

עוד בהמשך, ההצעה לדבר על האהבה בשעת שתיית היין מוצעת במפורש ככזו שבאה על חשבון השתייה, זאת משום שעל השתייה להיות מתונה בזמן השיחה, כך נדברים ביניהם המשוחחים. ובכלל, עצם השיחה על הארוס, כשם שהיא מלווה בעידון של תאוות השכרות, כבר היא מנסה לעדן את תאוות המין.

בנאומו של פאוסניאס מוצגת במפורש הפרדה בין ארוטיות גבוהה לארוטיות נחותה, שקשורה להבחנה בין נפש וגוף ובין אהבה רוחנית לאהבה גשמית. 

אך שיא המסר הסובלימטיבי, הרוחני, של הטקסט, נמצא בסופו המבריק, בהתפרצותו של אלקיביאדס למסיבה.

אלקיביאדס, כידוע, מופיע שיכור למסיבה וכשהוא מגלה שסוקרטס בין הנוכחים הוא מספר באופן ציורי ומוחשי מאד על ניסיון הפיתוי של סוקרטס על ידיו ועל סירובו של סוקרטס לאהבה הגשמית שהציע לו אלקיביאדס. הסיפור הזה ממחיש באופן קונקרטי את נאומו הקודם של סוקרטס: הארוס שאותו מהלל סוקרטס אינו סקס.

גם בפרטים עקיפים יותר ממחיש אלקיביאדס את התגברותו של סוקרטס על הגוף. למשל, בטענתו שסוקרטס לא משתכר לעולם, או בסיפוריו על המלחמות שנלחם בהן לצד סוקרטס ובהן התגלה כי סוקרטס לא מושפע מתנאי מזג האוויר או התזונה ושאר מצוקות הגוף ושהוא יכול לעמוד שעות על מקומו שקוע בהרהורים. 

סוקרטס, טוען אלקיביאדס, בז, בעצם, לא רק לעושר כי אם גם ליופי. תחת מעטה חיצוני לא מרשים יש בו פנימיות יקרה מפז, כבאותם פסלים כעורים שבתוכם טמונים פסלי אלים.

סיומו של "המשתה" מתמצת את כוונותיו העיקריות באופן חריף. כל הנוכחים נרדמו, מסופר לנו, ולבסוף אף אריסטופנס ואגתון המארח. ורק סוקרטס נותר ער. סוקרטס – האיש שמתגבר על צורכי הגוף, כולל צורך השינה.

"המשתה" מתחיל כשיר הלל לארוס – הוא לכאורה שיר הלל לארוטיקה – אך הוא מסיים כשיר הלל ל"פנימיות", ל"נפש", לסובלימציה.

כשסוקרטס מהווה את הסמל הגדול של כל אלה: המכוער הגדול – היפה כל כך מבפנים.

——-

ב"פיידרוס" – הטקסט הגדול השני של אפלטון על הארוס – הסובלימטיביות העקרונית של אפלטון מורכבת יותר. 

שלושה נאומים נישאים, כזכור אולי, ב"פיידרוס". את הראשון, נאומו של ליסיאס, נושא פיידרוס עצמו. זה נאום בשבח "היזיזות" (בלשון הסלנג הישראלי) נעדרת האהבה. כנגדה נושא סוקרטס נאום משלו בשבח "היזיזות". או אז, אכול חרטה על הזלזול שזלזל בארוס, נושא סוקרטס נאום בשבחו של ארוס.

בנאום הראשון של סוקרטס, בגנות האהבה ואף התשוקה, הוא מגדיר את האהבה כתשוקה לעונג המכוונת אל יופיו של הגוף והיא מנוגדת להיגיון ול"יישוב הדעת". האוהב-משתוקק מתאמץ דווקא להחליש את האהוב ולהקטין אותו על מנת שלא יתנגד לו. התשוקה ממוקדת בעונג של המשתוקק והיא אנוכית. האוהב אוהב את האהוב כחבב זאבים את הכבש, טוען סוקרטס. בנאום זה, סוקרטס משבח את הפיכחון ושלטון השכל באדם שאינו אוהב ומגנה את השיגעון האנוכי שבאהבה.

אבל העניינים הופכים למורכבים יותר, כמובן, בנאום השני, ההופכי, של סוקרטס.

סוקרטס ניחם מרה על הנאום הראשון שלו (וכן על זה של ליסיאס, שנשא פיידרוס עצמו). זה הוא נאום "נורא", אומר סוקרטס, כי הוא משמיץ את ארוס, אל האהבה.

הטענה הראשונה בנאום החדש בשבחי ארוס היא זו: שיגעון, כמו שיגעון האהבה-תשוקה, הוא לא דבר רע, ויישוב הדעת הוא לא דבר מה טוב בהכרח.

בשיגעון התשוקה יש מן הדומה, טוען סוקרטס, לגילויי שיגעון אחרים שהינם חיוביים לכל הדעות: השיגעון של הנביא, השיגעון של טקסי המסתורין הדתיים והשיגעון של האמנים.

ישנה כאן אמירה עקרונית כבירה של סוקרטס.

ראשית, היא מציגה את מצבי הנפש "הקיצוניים", הבלתי "מאוזנים", כנעלים יותר. יש כאן – בבלי דעת, כמובן – הלך מחשבה אנטי אריסטוטלי, אנטי "שביל הזהב", אלא "רומנטי".

שנית, האמירה של סוקרטס בזכות שיגעון האהבה-תשוקה מייסדת השוואה מאלפת בין הדת, האמנות והאהבה-תשוקה. כולן מונעות על ידי שיגעון. וזהו שיגעון טוב.

מה מהות הטוב שבשיגעון הזה המשותף לשלושת התחומים האנושיים האלה: דת, אמנות ואהבה?

סוקרטס לא מרחיב כאן. יש מקום לחשוב שמהות הטוב כאן היא האקסטזה, החריגה מה"עצמי". היכולת לצאת מהגבולות האינדיבידואליים להתמזגות באלוהות (דת), או בהשראה (אמנות) או באהוב (אהבה). השיגעון הטוב פירושו "התרה אלוהית של כבלי הנימוסים המקובלים", כותב אפלטון. בעזרת הדת, האמנות והתשוקה כאחת, אנחנו נחלצים מהקטנוניות של החיים, מההתעסקות הלא אצילית בשימור עצמי, מהשגרה האפורה והבינונית, מהבדידות האינדיבידואלית. כמו שלאמנות ולנבואה ישנם אלים (אפלטון מונה את אפולו, דיוניסוס והמוזות), כך גם האהבה "אלוהית" ואלוהיה הם אפרודיטה וארוס.

ההקבלה בין התשוקה הסוערת לחוויה הדתית, הקבלה שמייסד כאן סוקרטס, מעוררת מחשבה.

בשתי החוויות נוצרת היררכיה חדשה: יש דבר מה "גדול", שאל מולו "הקטן", כלומר "האני", מתבטל. יש בשתי החוויות תחושה של הינשאות אל על. בשתי החוויות "סוגדים" ל"אלילות". שתי החוויות הן "אלוהיות". בשתיהן זועקים "הו, אלוהים!". הקשר בין הדת לתשוקה, שנרמז בשפה, הוא הדוק.

קשה להגזים בחשיבות התובנה האפלטונית.

כך שהטענה הזו של אפלטון אינה בדיוק "סובלימטיבית". יש בה סנגוריה מפורשת על מצב הנפש הסוער של המשתוקק וגינוי מפורש של ההתנהגות המחושבת, האינטרסנטית, הצוננת, או זו של "שביל הזהב" האריסטוטלי.

——-

אך בהמשך המיידי של נאומו, טוען סוקרטס טענה שנייה בזכות הארוס והתשוקה ליופי.

היופי מעורר באדם את זיכרון הדברים הנצחיים, ולכן האדם האוהב סוגד לאהוב "כמו לאל". יראת הקודש שבאהבה, תחושת ההתעלות "הדתית", היציאה והחריגה מהיומיום – מה שבשלב הקודם בנאום הוצג כמקביל לחוויה הדתית – נובעים פשוט מזיכרון שזוכרת הנשמה את המראה המקודש של הדברים הנצחיים (שהינם גם החכמים, גם הטובים וגם היפים; אך היופי הוא היחיד הגלוי לחוש הראייה, החד שבחושנו, טוען אפלטון, בניגוד לחוכמה או צדקה, שאינם גלויים לעין ולכן פחות משפיעים, למרות שגם הם היו נוכחים ביש הנצחי) – המראֶה שראתה הנשמה אי אז, לפני כניסתה לגוף.

האהבה היא היזכרות ביופי השמיימי באמצעות היופי הארצי.

כאן יש תובנה דומה לזו שב"המשתה", ניסיון לעידון של האהבה. תשוקת היופי, טוען כעת סוקרטס, היא למעשה מבוא למטפיזיקה. כאן חוזר ועולה אפלטון איש הסובלימציה (זה שמגנה את התשוקה הפיזית, אליה מושך הסוס הנחות במרכבה, במשל שמשתמש בו אפלטון ב"פיידרוס").

האוהב חש יראת כבוד ביחס לאהוב, ולא רק תאווה כמו אצל הנחותים, היפה נדמה לו כ"פני אלוה" ומעורר חשק להקריב לו קורבנות, בדיוק בגלל שהיופי הוא אכן זכר למראה האלוהי הנצחי. בניגוד לטיעון הקודם בזכות השיגעון שבאהבה, שהיה טיעון שסינגר על התשוקה כשלעצמה, כעת נוטל אפלטון מאפיינים "פנומנולוגיים" של האהבה-תשוקה, את תכונותיה "הדתיות" (הסגידה לאהוב כמו לאל; פרויד כינה זאת "הערכת-יתר" של האהוב האופיינית לתשוקה), וטוען שהן נובעות מכך שאכן היופי הוא זיכרון של מראה אלוהי. כשם שהוא נוטל את תחושת הריחוף שבאהבה, וטוען, באופן לא מטפורי כי אם ישיר כביכול, שהאהבה אכן מצמיחה כנפיים לאוהב, כפי שהיה מצבה של הנשמה בראותה את הדברים הנצחיים.

——-

אפלטון רומז ב"המשתה" שהמאבק המרכזי בו מצוי בין הנאומים של סוקרטס לזה של אריסטופנס.

ראשית, סוקרטס, שכאמור מעיד על עצמו ש"אינני בקי בשום דבר אלא בענייני אהבה", מצרף אל הבקיאות הזו גם את אריסטופנס, "שכל עיסוקו בדיוניסוס ובאפרודיטי".

בנאומו טוען סוקרטס במפורש שהחיפוש אחר החצי השני (נאום אריסטופנס) אינו יכול להיות משמעותו העמוקה של ארוס. "והרי רווחת התורה כאילו התרים אחרי המחצית שלהם עצמם – המה האוהבים. ואילו התורה שבידי איננה אומרת שארוס הוא אהבת המחצית או אהבת השלם, אם לא יהא זה, ידידי, גם דבר טוב, מאחר שבני האדם נכונים לכרות ידיהם ורגליהם, אם לדעתם יש נזק באלו שלהם. שכן, דומני, לא את שלו אוהד כל אחד, אלא אם כן קורא אדם לַטוב – 'מקורבו' ו'שלו', ולַרע – זר לו. שהרי אין בני אדם אוהבים אלא את הטוב".

ואכן, אריסטופנס מבין בהחלט שנאומו של סוקרטס מתנצח עם נאומו שלו והוא מנסה לענות לסוקרטס עם תום נאומו של האחרון ("ואילו אריסטופאנס ניסה להעיר דבר-מה משום שסוקרטס הזכיר אותו בדבריו"), אלא שהתפרצותו של אלקיביאדס אינה מאפשרת לו לענות. ואותו אלקיביאדס מצטט מ"עננים", הקומדיה של אריסטופנס שבה הוצגה דמותו של סוקרטס באורח נלעג, אך משתמש בחרוזיו של אריסטופנס דווקא להלל את סוקרטס. ולבסוף, אריסטופנס, אגתון וסוקרטס הם אלה שנותרו אחרונים ערים בשיחה – שנסובה על אמנות הקומדיה [!], כלומר על טענתו של סוקרטס שאין הפרדה בין הכישרון הקומי לטראגי ומי ששולט באחת הסוגות באמת, על כורחו שולט בשנייה – עד שאריסטופנס קורס לשינה, בעקבותיו גם אגתון, וסוקרטס, כאמור, נותר ער ורענן אחרון.

——

הנאום של אריסטופנס אכן מנוגד לנאום של סוקרטס באופן עקרוני. למרות השימוש שלו במיתוס, שכאמור נועד להעניק לארוס משמעות של חיפוש אחר שלמות אבודה, הרי שאריסטופנס לא רואה את השלמות האבודה הזו כדבר מה שיוצא מגדר החיפוש אחרי בן אדם אחר. אין כאן טרנסצנדנטיות של ארוס כי אם אימננטיות; השלמות האבודה אינה מצויה מעבר לעולם בני האדם, בערכים מופשטים או רוחניים, כי אם בבני האדם עצמם. 

בדיוק כפי שטוען סוקרטס עצמו בציטוט שהבאנו זה עתה: אריסטופנס רואה בארוס כוח שאינו כפוף לערכים אתיים (בקשת "הטוב").

——-

אבל אולי הנאום האמיתי של אריסטופנס ב"המשתה" הוא בכלל אחר.

הנואמים ב"המשתה" נואמים לפי סדר ישיבתם. כשמגיע תורו של אריסטופנס הוא משהק ("מחמת אכילה יתרה", כותב אפלטון!) ומבקש שידלגו על תורו עד שיחזור לעשתונותיו. הוא מבקש מהרופא אריקסימאכוס, משתתף גם הוא ב"המשתה", שייעץ לו כיצד יתגבר על השיהוק. אריקסימאכוס מייעץ לו לגרגר מים או לגרות את חוטמו על מנת שיתעטש. לאחר שנואם אריקסימאכוס במקומו, אריסטופנס מתאושש, אך לפני שהוא פותח בנאומו שלו הוא מקניט באירוניה את אריקסימיכוס על יעילותו של הטיפול בעיטוש שהלה הציע לו. "ותמהתי כיצד מתאווה החלק המתוקן של הגוף לרעשים וגירויים כגון העיטוש". כלומר, אתה, אריקסימאכוס, שנשאת דברים בזכות ההרמוניה שמשרה ארוס, ובזכות "ארוס המתוקן" – היאך תסביר שזעזוע לא הרמוני ודי בזוי כדוגמת העיטוש, דווקא הוא, מביא רווחה לבני האדם? לגוף צרכים משלו ואלה לא תמיד מיושבים בדעתם.

נדמה לי ששיהוקו של אריסטופנס הוא הנאום האמתי שלו ב"המשתה". אריסטופנס מזכיר לנוכחים – בייחוד אחר נאומו המוסרני של פאוסניאס, או אז מתגלה שיהוקו של אריסטופנס, פאוסניאס שמחלק, כאמור, את ארוס לארוס שמיימי טוב וארוס ארצי רע, זה "האוהב את הגוף יותר מהנשמה" – שהגדרתם האידיאליסטית את ארוס נוגדת את מהותו הגופנית. ארוס – כמו השיהוק – הוא תופעת טבע גופנית ו"עידונו" חותר תחת מהותו האמתית. היצר המיני אינו ניתן לגלגול לדבר מה אחר. הוא אמנם יוצר תחושות של ריחוף, תחושות "דתיות" של הערצה וקדושה, אבל בל נשכח שהוא גופני ושאנחנו גוף, מזכיר לנו אריסטופנס בשיהוקו.

יש לשים לב: ראיית המיניות כשיהוק, כלומר כדבר מה גופני גרידא, מנכשת ממנה הן את האפשרות להשתמש בה שימוש סובלימטיבי ו"רוחני" חיצוני לה והן את האפשרות להאלהה שלה גופא.

——-

אפלטון – וסוקרטס שלו – הוא הפילוסוף בה"א הידיעה, כותב נורמן או. בראון בספרו המבריק "חיים נגד מוות" מ-1959 (המניפסט האינטלקטואלי המרשים ביותר נגד הסובלימציה, ההתרחקות מהגוף ובכלל נגד הדואליזם של גוף-נפש; המניפסט האינטלקטואלי של המהפכה המינית, למעשה), כי הוא מגדיר את הפילוסופיה כסובלימציה ואת מטרתה כעילוי הרוח על החומר (עמ' 157). לא רק המסורת היהודית-נוצרית, אם כן, מעלה את "הנפש" ו"הפנימיות" על חשבון הגוף; ההשפעה האפלטונית הכבירה על תרבות המערב גם היא אחראית להטייה האנטי-גופנית הזו.

ואריסטופנס ב"המשתה" הוא היריב הגדול של הגישה הזו.   

——-

אם כי יש לזכור שאריסטופנס ב"המשתה" הוא יציר כפיו של אפלטון!

כלומר אפלטון זיהה את חשיבות העמדה הזו (ואולי אף יצר אותה) – המעומתת עם עמדת סוקרטס, כאמור – ונתן לה פתחון פה נרחב (תרתי משמע – השיהוק).

נקודה זו מסייעת לקביעה אחרת של נורמאן או. בראון. אפלטון, כותב בראון, אכן ייסד את המחשבה שאושרו של המין האנושי נעוץ בקיום קונטמפלטיבי, "רוחני", מסורת תרבותית שפרויד (בעקבות שופנהאואר, פוירבך וממשיכי הגל ועוד) מבקש לקעקע. אך עמדתו של אפלטון מעט אמביוולנטית, מוסיף בראון, בגלל הדוקטרינה האפלטונית של ארוס שמופיעה ב"המשתה" וב"פיידרוס". שם נראה, ממשיך בראון, שאפלטון רואה את ייעודו של האדם במציאת אובייקט לאהבתו. "האדם כמתבונן" מול "האדם כמאהב" – אלה שני צדדי האמביוולנטיות שמוצא בראון באפלטון (עמ' 7).

לפרשנותי שלעיל של "המשתה" הרי שעמדתו של סוקרטס בו היא לאמיתו של דבר אנטי ארוטית. רק אם ניקח בחשבון שאריסטופנס של "המשתה" גם הוא יציר רוחו של אפלטון תוצדק קביעתו של בראון ביחס ל"המשתה".

——-

בעצם, כשחושבים על "המשתה" ו"פיידרוס" כמכלול, הרי גם אם שני הדיאלוגים הגדולים האלה כוללים ניסיון עידון של ארוס – והם אכן כוללים ניסיונות כאלה, כפי שהצעתי – הם גם מצביעים על הכרתו של אפלטון בחשיבותה של התשוקה, הכרתו שלא ניתן לבסס פילוסופיה ומטפיזיקה תוך עקיפה של התופעה האנושית הכבירה הזו.

את ארוס ניתן, לכל היותר, לנסות לרתום לצורכי הפילוסופיה; לא ניתן להתעלם ממנו.

למסה הרביעית

מסות וולבקיאניות – המסה השנייה

בשנים האחרונות כתבתי ספר עיוני על מישל וולבק. לספר צירפתי כמה מסות שאינן עוסקות ישירות בניתוח יצירותיו. המסות בחלקן אישיות והן עוסקות בנושאים שבהם אמנם עוסק וולבק אבל לא, בעיקרו של דבר, באופן עיסוקו של וולבק עצמו בנושאיו.

את ספר העיון על וולבק איני יודע מתי והיכן ואף אם אוציא. מצב המו"לות הישראלית היום אינו מסביר פנים למיזמים כאלה. בכל מקרה הבנתי שמקומן של המסות הלוויָניוֹת הוא מחוץ לספר העתידי, שיתמקד בוולבק עצמו. החלטתי, לפיכך, לפרסמן באופן נפרד. אני מכנה את המסות הללו "מסות וולבקיאניות".  

המסה שאני מפרסם כאן היא השנייה מאותן "מסות וולבקיאניות". בעתיד הקרוב אני מקווה לפרסם – כאן, ב"השילוח" ואולי במקומות נוספים – "מסות וולבקיאניות" נוספות.

המסה השנייה, כמו קודמתה, גם היא אישית (חלק מהמסות הבאות אינן כאלה), לפחות בחלקה. אך היא קצרה מקודמתה. 

למסה הראשונה

2 – קיץ 2018

בסוף הקיץ הזה אהיה בן 45. בסוף הקיץ הזה אני חייב להפסיק לעשן.

המונדיאל ברוסיה משודר בטלוויזיה. מאז מונדיאל 86' לא ישבתי כך מרותק מול המסכים. הייתי אז בן 13 ובסיום המונדיאל, אך לפני הגמר, התאבד אבי.

בזמן השבעה ביקשתי מאמי לצפות בגמר. חשתי במעומעם שזו בקשה לא ראויה. 'זה עם נבחרת ארגנטינה', ניסיתי לשדל את אמי, כי היא נולדה שם. אבל אמי אמרה, כצפוי וכראוי, שזה אכן לא מתאים עכשיו.

בני הבכור יהיה הקיץ הזה בן 4. אני מנסה לעניין אותו במשחקים. אבא ובן צופים בכדורגל. אחרי בירור שמות ארצות הקבוצות לפי צבעי תלבושתן ותְהיה לאיזו קבוצה שייכים, אם כן, השוערים, השופט והקוונים, בעלי התלבושת השונה, הוא מאבד עניין בצפייה. אבל אני ממשיך בה. מסייעת אולי לעניין המחודש שלי בכדורגל העובדה שהמשחקים משודרים בשעת המקלחות וההשכבה המייגעות (ופוטרות אותי מהן; לכאורה, אך לא כך תמיד חושבת אשתי).

פעם אחת, בקיץ הזה, כשהלכנו לים הגלים סערו. השארתי לדקה את בני עם אשתי ונכנסתי מעט לים. בני רץ אחרי על החוף וקרא לעברי: 'אבא, בוא!'. אחר כך אמר לי: 'פחדתי שהגלים הסוערים יעשו לך משהו'.

אני חייב להפסיק לעשן. בשבילו.

אני אוהב אותו ואת אחותו בת השנה וחצי אהבת נפש.

הילדות היא עולם דתי. מעל הילד מרחפים האֵלים, הלא הם ההורים. יש השגחה פרטית. יש שכר ועונש. הילד חש מוגן. הילד מבקש למרוד לעתים, לחזור בשאלה.

——-

הייתי בן חמש או שש כאשר הבנתי, במיטה בבית סבתי, אֵם אמי, שהיא תמות. גופי התכווץ. לא יכולתי לנשום. היא תמות בסוף, כשתהיה זקנה זקנה. ואז יבואו הבאים בתור. לפי הסדר. ההורים! כולם! ההורים!

'הוא מת', מגניב בני הבכור מבט לעברי. הג'וק בחצר לא נע. המבט של בני מתריס. הוא יודע שהוא מביך אותי ורוצה לראות כיצד איחלץ. אולי הוא זוכר את המבוכה שלי כשנאלצתי להסביר לו, בעקבות קריאה בספרו של מאיר שלו, דווקא הוא, שלמרות מה שכתוב בו על הילדה שפנתה לאלוהים שיסדר לה גומות חן, אנחנו לא מאמינים באלוהים. כעת, המוות, מערער את סמכותם של המבוגרים. הוא, כמובן, או כנראה, מטיל אימה עמומה גם על בני. אבל ברגע זה שווה לו להתערער מעט בעצמו על מנת להרוויח את מבוכתי.

בהזדמנות אחרת הוא אומר לי:  'נכון חיות מתות?'. את המילה 'מתות' הוא אומר, משום מה, במלעיל. היא עוד לא מתורגלת על לשונו.

אך תהליך החילון של בני התחיל.

——-

עישון הסיגריות היא החירות היחידה שנותרה לי בחיי, כותב גיבור "הרחבת תחום המאבק" (1994, עמ' 60).

וולבק נוטה לתפיסה דטרמיניסטית של ההתנהגות האנושית. לכן, את האמירה הזו ניתן לפרש גם באופן מטפיזי: החירות היחידה שניתנת לנו היא לפרוש מהמשחק הדטרמיניסטי, לתת גט כריתות לטבע. כמו גיבורו המהמם של דוסטוייבסקי ב"שדים", קירילוב, הסבור שההתאבדות היא המימוש של החירות האנושית (וולבק מתייחס אליה במפורש בשני מקומות לפחות בכתביו: ב"אויבי הציבור", 2008, עמ' 234-235, הוא מציין את המהירות המדהימה שבה הדמות הזו נרקמת במלאות מול עיני הקוראים; ב"כניעה", 2015, עמ' 234, קירילוב נתפס כארכיטיפ של ההומניסט, המורד-באלוהים, שגיבור הרומן, המחליט להתאסלם, מפנה לו עורף).

——-

שלוש פעמים לפחות בכתבי וולבק ("החלקיקים האלמנטריים", 1998, עמ' 185; "אפשרות של אי", 2005, עמ' 314; "המפה והטריטוריה", 2010, עמ' 128) מופיע תיאור של התקף זעם של ילד. התיאורים האלה משמשים את וולבק להמחשת הקושי, ואף המיאוס, בגידול ילדים בחברה שמונחית על ידי רדיפת האושר האישי, בחברה הדוניסטית.

——-

בסוף הקיץ הזה אהיה בן 45.

בטקסט בשם "קלאופטרה 2000", שפורסם ב-2002 (בעברית ראה אור בקובץ "לצאת מהמאה העשרים"), מתאר וולבק בן ה-40 את התנסויותיו (ביחד עם בת זוגו) במועדון חילופי זוגות בקאפ-ד'אגד ."נותרו לי עוד כעשר שנים ליהנות", מסכם וולבק, כי המועדונים הללו "סוגרים את שעריהם בפני מבקרים בני למעלה מחמישים".

הגיבור של "אפשרות של אי" הוא בן 47. במרוצת הרומן הוא מבין שתמו נעוריו באופן סופי ומוחלט. ההבנה נוחתת כמערפת בזמן מסיבה שעורכת חברתו הצעירה. התיאור אדיר. מעט קומי, הרבה טראגי. הוא לא עומד בקצב של הריקודים, האלכוהול, הקוק. חברתו הצעירה גם לא רוצה שיעמוד בקצב. תום הנעורים הוא תום הסקס עם נשים צעירות.

"אפשרות של אי" ראה אור ב-2005. וולבק היה אז בן 47 אף הוא. ב"המפה והטריטוריה" (2010) ניכר ניסיון של וולבק להסיט את מוקד הקיום מהמין לעבר עולם העבודה. הספר הזה חריג בקורפוס שלו (הוא גם החלש ביותר בין הרומנים שלו, לטעמי, למעט "סרוטונין"; ליתר דיוק, הוא הרומן הכי "נורמלי" של וולבק, הוא כותב אותו באופן "נורמלי" מעולה, אבל אני אוהב את וולבק לא בגלל שהוא סופר "נורמלי"). האדם הוא "הומו פאבר", טוען וולבק ב"המפה והטריטוריה", לא הומו ארקטוס. את וולבק-הדמות המופיעה ברומן כבר לא מעניינות זונות (עמ' 104).

כל זה בניגוד מוחלט ל"אפשרות של אי".

ב"כניעה" (2015) המין חוזר לקבל מקום מרכזי (יחסית). אך בהתאם לכך, ולראשונה ביצירתו של וולבק, גיל הגיבור המרכזי אינו זהה או קרוב לגילו של הסופר הכותב. גיבור הרומן הוא בן 43 ואילו הסופר הכותב בן 57. ב"סרוטונין" (2019) ממשיך וולבק בהפרדה בין גיל הסופר לגיל הגיבור, כעת גילו של הגיבור הוא 46. זה "גיל מסוכן", כותב וולבק. בודלר מת בו, ז'ראר דה נרוול התאבד בו.

——-

בסוף הקיץ הזה אהיה בן 45.

התחתנתי בגיל 39 וחצי, אחרי שני עשורים, שבצד החיפוש אחר אהבה – בד בבד לו, ולעתים בניגוד מוחלט ועקרוני לו – הוקדשו לליקוט חוויות מיניות; לליקוט חוויות מיניות מסעירות כהצדקה לקיום (כמובן, אבל אדגיש בכל זאת: בהסכמה מלאה של שני הצדדים). ובעצם, ליתר דיוק, שני העשורים הוקדשו אכן לחיפוש אחר אהבה ולליקוט החוויות המיניות – אבל גם לכינוס כל ההתנסויות האלה ברומן עתידי.

הרומן, שכתבתיו לבסוף בראשית שנות הארבעים שלי, נקרא "הרווק". ואותו גנזתי לפני שנים אחדות. גנזתי אותו כי הוא לא היה מספיק טוב. אבל הוא לא היה מספיק טוב, בין השאר, משום שהעמדה העקרונית שלי לגבי המיניות ו"הרווקות" הייתה לא יציבה ואמביוולנטית מדי (האם המיניות הבוטה שהוצגה בכתב היד היא עמדה "פילוסופית" מתריסה שניתן להגן עליה או לקוּת פסיכולוגית שאין מה להתהדר בה?), אמביוולנטית מדי, כך חשתי, מכדי להינתן ברומן. אני מחפש עוד את הטון הנכון, את העמדה הנכונה, שמהם הרומן הזה צריך להיכתב.

ואולי, וכנראה, לא אמצא אותם.

למסה השלישית

מסות וולבקיאניות – המסה הראשונה

בשנים האחרונות כתבתי ספר עיוני על מישל וולבק. לספר צירפתי כמה מסות שאינן עוסקות ישירות בניתוח יצירותיו. המסות בחלקן אישיות והן עוסקות בנושאים שבהם אמנם עוסק וולבק אבל לא, בעיקרו של דבר, באופן עיסוקו של וולבק עצמו בנושאיו.

את ספר העיון על וולבק איני יודע מתי והיכן ואף אם אוציא. מצב המו"לות הישראלית היום אינו מסביר פנים למיזמים כאלה. בכל מקרה הבנתי שמקומן של המסות הלוויָניוֹת הוא מחוץ לספר העתידי, שיתמקד בוולבק עצמו. החלטתי, לפיכך, לפרסמן באופן נפרד. אני מכנה את המסות הללו "מסות וולבקיאניות".  

המסה שאני מפרסם כאן היא הראשונה מאותן "מסות וולבקיאניות". בעתיד הקרוב אני מקווה לפרסם – כאן, ב"השילוח" ואולי במקומות נוספים – "מסות וולבקיאניות" נוספות.

המסה הראשונה הינה אישית במפגיע. אני מודיע ומתריע על כך מראש וגם מתנצל מראש בפני אלה מהקוראים שנתקלו בתכנים מתוכה בטקסטים אחרים שלי. כוונתי הייתה להראות מאיזו נקודת מוצא נפגשתי ביצירת וולבק והיה צורך לחזור לכמה חוויות בסיסיות על מנת להסביר זאת.  

——-

וולבק ואני – נקודת מוצא

אבי התאבד בי"ט סיון תשמ"ו, תחילת קיץ 1986. הייתי כמעט בן שלוש עשרה, עדיין לומד לקריאת הפרשה בבר המצווה שלי, פרשת "ראה", שעתידה הייתה להתקיים לקראת סוף אותו קיץ.

זה היה יום חמישי אחר הצהריים. שיחקתי עם חברים בכדורסל במגרש ששייך לישיבה התיכונית שממוקמת בכפר הדתי-לאומי בו גדלתי, כפר הרא"ה שבעמק חפר. כמו בחלום, ראינו, אני וחברַי, רכב שנכנס בשער המוביל למגרש ונכנס ונכנס ונכנס. עד לאמצעו ממש. מתוך הרכב יצאה אישה שהכרתי, היא הייתה מורה שלי בכיתות א' וב'. "אמא קוראת לך", היא פנתה אלי, כאילו זו הדרך הטבעית בעולם להזעיק אותי כך הביתה. הלכתי ורצתי והלכתי ורצתי הביתה. הבית היה מוקף אנשים ורכבים וגם רכב משטרה אחד. נכנסתי בריצה והתכנסתי אל זרועותיה של אמי. היא לקחה אותי לחדרי, חיבקה אותי ואמרה, ללא הקדמות, "אבא התאבד, ילד שלי". ואז הוסיפה, בוכה: "הקדמת אותי בשנה, ילד שלי. אבא שלי נפטר כשהייתי בת ארבע עשרה".

אבי התאבד בירייה מתת מקלע עוזי אחרי כמה חודשי דכאון (שבמהלכם ניסה להיעזר בשיחות עם פסיכולוגים ובתרופות). רק לאחר שנים לא מעטות אקשר להתאבדותו את רגע מסירת הנשק לידיו, שהייתי לו עד. הלכתי איתו לבית הכנסת, ביום חול אחד, לתפילות מנחה וערבית. אני מעריך שזה היה ימים ספורים לפני התאבדותו. היו לי כמה שאלות שרציתי לשאול אותו, מתוך שיעורי הבית בפרשת השבוע שניתנו לנו ולכן הבאתי איתי לבית הכנסת את המחברת העטופה והמרוטה (לקראת סוף שנת הלימודים). הוא היה מוסח דעת ולא ממש ענה לי. מוסח דעת כמו שהיה בחודשי דכאונו האחרונים, אם כי אז לא קראנו לזה כך, "דיכאון". הוא היה מוסח דעת כמו שבעצם היה, לפרקים, בכל ילדותי, כשהיה זקוק לעכל עם עצמו תהליכים נפשיים בלתי ניתנים לעיכול. לאחר התפילה הלכנו לנשקייה שנמצאת מול בית הכנסת. אבי הסביר לנַשָק שהוא זקוק לנֶשק כי הוא מתעתד לנסוע לאחיו, שגר בהתנחלות קדומים שבשומרון. לא היה באירוע הזה שום דבר לא שגרתי. למעשה, בילדותי התפלאתי איך אבי, שהיה בעצמו ממקימי תנועת "התחייה" וקודם לכן בוגר ישיבת "מרכז הרב", לא בחר לגור בהתנחלות. שנים אחר כך סיפרה לי אמי איך הרחיקה את הנשק לבית אמהּ הנעול שבכפר, על מנת להחזירו לנשקייה; איך פרץ אבי את החלון בבית של סבתי רק על מנת להגיע אליו סוף סוף, אל הנשק הנכסף.

אחרי שבישרה לי אמי על התאבדותו של אבי, הפנו אותי אל ביתם של השכנים, שם שהו אֶחַי. אני האח הבכור ואנחנו חמישה, יש לי שתי אחיות ושני אחים, הקטן היה אז תינוק. כשהגעתי אליהם, כעבור שניות ספורות, כבר עטיתי על עצמי את תפקיד הבכור. ומה שיותר מפתיע אותי: את תפקיד המנחם המטפיזי. "אבא מסתכל עלינו מלמעלה ורוצה שלא נהיה עצובים". האמירה הזו מפתיעה אותי, כי למרות שגדלתי בכפר דתי הרי שעד אותו זמן הייתי אדיש למדי לעניינים תיאולוגיים. לא הייתי מאמין דה-פקטו, בעצם. ידעתי שיש אלוהים, כמובן, אבל הייתי מוטרד מהמוות, מאי השבת אהבה כלפי מילדה שאהבתי וממעמדי בחברת הילדים כאילו אין, כאילו העובדה של היותו חסרת משמעות.

רק בשנים הבאות, מגיל חמש עשרה עד גיל תשע עשרה, התחזקתי מאד באמונתי הדתית וגם הפכתי ללמדן תורה נלהב. התחלתי מתפלל בדבקות, מחפש אחר תחושת ההתמזגות המופלאה בישות שנמצאת לפני ומעט למעלה ממני, ישות שהייתה עוטפת את כל כולי בשעות רצון שבתפילה. זו הייתה, כמובן, במבט לאחור, ישות אבהית למדי. אבל היא הייתה מופשטת, או, לפחות, במצב צבירה גזי, מעין ענן של חוֹם שאני נעטף בו, מתכנס בתוכו. היה זה תהליך נפרד מהתעוררות המיניות לאחר תקופת החביון. אבל התעוררות המיניות – שגילומה באוננות התחיל אצלי מאוחר למדי, יחסית, אחרי גיל חמש עשרה – הִחדירה אינטנסיביות לדבקות הדתית הזו. זאת משום שפחות או יותר במקביל להתעוררות המינית גיליתי עד כמה היא אסורה מבחינת הדת. ולכן לרצון להתעטף באל המיטיב נוספה בקשת סליחה נואשת על חטאַי המיניים.

בשנות הישיבה התיכונית האחרונות התוודעתי לתפיסה הכוללת שלאורה גדלתי. הגאולה החלה. הציונות החילונית היא ראשיתה, היא משיח בן יוסף שקודם לבוא משיח בן דוד. שחרור יהודה ושומרון במלחמת ששת הימים הוא מאורע מרכזי בתהליך הגאולה הזה. הדבקות בארץ ישראל השלמה, שיש שאינם מבינים אותה ואף נלחמים בה ורואים בה שורש כל רע, היא חלק מתהליך הגאולה הכולל. שבסופו, אגב, תבוא גאולה לעולם כולו, לא רק לעם ישראל.

אבל בכל השנים הללו, שנות נעוריי, גם אחרי התחזקותי הדתית, מעולם לא תהיתי מדוע עשה אבי את מה שעשה. זה לא היה נראה לי מעשה מופרך כלל וכלל. ולא נמנעתי מלספר את נסיבות מותו למי שרצה לשמוע. אני חושב שאפילו הייתי גא בהן באופן מסוים. לאבי פשוט לא התאים והוא פרש (אם לנסח את זה בשפה שלא הייתה אז ברשותי). לא "כעסתי" עליו, כפי שאני אמור כביכול לעשות, ואיני מסוגל לכעוס עליו עד היום, למעשה. הבנתי אותו. אהבתי אותו וריחמתי עליו. והבנתי אותו (אם כי, גם בשיא מצבי הרוח הרעים שלי בעתיד, והיו רבים, מעולם לא הייתי ולו קרוב לעשות את מה שעשה). לטענה שהשמיעו קרובים שאולי הנסיגה מסיני ב-1982, נסיגה שניסינו לעצור יחד עם פעילי "גוש אמונים" וימין אחרים על ידי מגורים של חצי שנה בחבל ימית – נסיגה שלה נלווה בסמיכות מקרים מביכה מותו של הרב צבי יהודה קוק, רבו של אבי ומנהיגו הרוחני – השפיעה על אבי לעשות את שעשה (בגלל הנסיגה הבוטה מתהליך הגאולה שהנסיגה מסיני ביטאה), התייחסתי כתזה לא נחוצה. הבנתי את הסבל גם בלעדיה.  

אהבתי ללמוד תלמוד. אהבתי את הדבקות הדתית. אהבתי את הישיבה. מצאתי גם את מקומי החברתי דרך הישגיי בלימודים הדתיים ודבקותי המוזכרת. עד היום אני מתגעגע לתקופה הזו מבחינות רבות. עם סיום לימודיי תכננתי את המשך דרכי כך: אלך ל"ישיבה גבוהה", המשלבת שירות צבאי מקוצר מאד (בן תשעה חודשים), ולאחר תום עשר שנות הלימוד אהיה לרב. חיפשתי אחר ישיבה מתאימה. הן ישיבת "מרכז הרב" בירושלים (בה למד אבי, כאמור, והיה זה בשנות הששים המוקדמות) והן ישיבת "הר עציון" היריבה והרציונליסטית שבגוש עציון הרשימו אותי מאד. אבל הן היו גדולות מדי. רציתי שיכירו אותי. הייתי זקוק לחום. כשהגעתי במסגרת חיפושיי אחר ישיבה ("שבוע ישיבה" נקראה תקופת הבדיקה בכל ישיבה) לישיבה הגבוהה בבית אל הרגשתי פחות או יותר מייד שמצאתי את מקומי. הישיבה הייתה כמו דגם מוקטן ואנושי של "מרכז הרב" וגם ידעתי שראש הישיבה היה אי אז חברו לספסל הלימודים של אבי ב"מרכז" (במלעיל). וכך, בן שמונה עשרה, התחלתי את לימודיי בבית אל. למדתי בהתלהבות, בהנאה ובעניין רבים, התרפקתי בתפילות על אבי שבשמיים. הרי בנימין שמסביב היו מוכרים לי. דודתי האהובה גרה בהתנחלות הסמוכה, בעֹפרה, וגם סבתי, אם אבי, עברה לשם בשנים האחרונות על מנת לדור בסמוך לבתהּ. אחת לשבוע או לשבועיים נסעתי לבקר אותן. אהבתי בביישנות, באהבה פחות אלימה וכואבת וארסית מאהבת הילדות שלי שהוזכרה, נערה אחת בת גילי שגרה בעופרה. היא גרה בשכנות לדודתי ומדי פעם נכנסתי לביתם ושוחחנו, אבל לא על אהבתי. דודתי קיבלה אותי תמיד במאור פנים ובעוגה. וכך גם סבתי, בביתה הקטן הלא רחוק, סבתי שנתנה לי את ההרגשה באותה תקופה שאני הנכד המועדף עליה מנכדיה הרבים, בגלל בחירתי בנתיב הרוחני של לימודי הישיבה. סבתי הייתה נציגה של זרם תרבותי מעט לא שכיח: היא הייתה "חלוצה", אבל חלוצה דתית ועם זאת כזו שגרה כמעט תמיד ביישובים חילוניים. היא מיזגה את הרגשות הדתיים ברגשות רוחניים כלליים יותר והייתה אוהבת שירה גדולה, אמנם שירת זלדה (שאותה הכירה באופן אישי), ש.שלום, אצ"ג, י"צ רימון ואחרים, כלומר שירה בעלת הקשרים דתיים אמיצים. היא הייתה מקורבת לחוגים רוחניים שבהם הסתובבו אנשים כמו שמואל הוגו ברגמן. בביתה בעֹפרה, באותן הפוגות קצרות אחת לשבוע או לשבועיים מהלימוד המאומץ בישיבה, הייתי נשאר ער עד מאוחר, קורא לאור מנורה צהוב ועתיק בספרי ההגות והשירה הצהובים מוֶתק שלה (זכורה לי במיוחד הקריאה בספר של הלל צייטלין). 

כך עד לתחילת "זמן חורף" בשיעור ב', כלומר לתקופה שהחלה אחרי החגים, חגי תשרי, בשנתי השנייה בישיבה. אז, תוך כמה חודשים, הסתחרר בי תהליך רוחני אדיר, ואני חושב שכבר בחנוכה ידעתי שאיני דתי עוד. האירוע היחיד שאולי הכשיר את הקרקע לתהליך הזה היה בחירות 1992 שנערכו בתחילת הקיץ שקדם לאחרי החגים האלה. נצחונו של רבין בבחירות היכה אותי בתדהמה, וליתר דיוק אמירה מפוכחת ולא נרעשת שאמר אחד מרבני הישיבה בעקבות ניצחון זה: שכעת לא יהיה מנוס מאוטונומיה לפלסטינים. מה זאת אומרת?! שאלתי את עצמי, הרי זו הכרזה על פשיטת רגל של האמונה שלנו, על תהליך הגאולה הבלתי הפיך שהופך להיות הפיך, כלומר מופרך, כך.  

אך אם לנסות לנתח באופן אנליטי צונן את התהליך הרוחני שאני מדבר עליו הוא התחיל באופן מאד לא תיאולוגי. תמיד כרסם בי עמומות, וכעת, בשיעור ב' בישיבה, לפתע במודע, הצורך לעשות הכל על מנת שלא יהיה גורלי כגורלו של אבי. האם לימודיי בישיבה, כפי שעשה הוא עצמו, אינם חזרה על חייו, על כל המשתמע מכך? מה גרם לאבי לעשות את מה שעשה? מה יכול לגרום לי לעשות זאת בעתיד? המחשבה המכרסמת הזו הביאה אותי להתבוננות עצמית. וכאן לא מצאתי מסייעים טובים יותר מהמשוררים שבבית סבתי. לימודי התלמוד וגם לימודי ספרי ההגות הדתיים לא דיברו עלי, עלי הקונקרטי, החד פעמי, עלי החרד והסובל, ואילו השירה – כן. וכך, בבוקר חשוון אחד, ללא תכנון מוקדם, הפסקתי לפתע את לימודיי ב"סֵדֶר הבוקר", פרק הזמן המוקדש ללימוד בין ארוחות הבוקר לצהריים, והלכתי, ממש רצתי לבסוף, אל חדרי הריק (שאר התלמידים למדו). התיישבתי בו על כיסא הפלסטיק הגמיש וכתבתי על דף לבן דבר מה שהבנתי בסוף הכתיבה שהוא שיר. שיר אישי.

כך החל העניין שלי בספרות, בקריאתה ובכתיבתה. אתה קורא על מנת להבין את עצמך. אתה קורא על מנת לא להיות בודד בתחושות שעולות בך. אתה כותב על מנת להבהיר את עצמך לעצמך. אתה כותב על מנת להקל על השפיעה הפנימית הדחוסה. על מנת להציג את עצמך לעולם. וככל שהמרחב הפנימי התרחב – בעזרת הספרות – כך הצטמצמה הכמיהה המופנה מעלה, לאלוהים. זה היה השלב הראשון. לא הפסקתי להאמין, אבל הפסקתי לייחס חשיבות לשאלה האם אלוהים קיים.

הכרסום המוזכר, האם איני חוזר על חיי אבי, נידון לחזור עליהם עד לסוף, המשיך. כל ילדותי הוטרדתי ממה שבשפת אדם בוגר ניתן לכנות מידת "הגבריות" של אבי ושלי. התאכזבתי מכך שאבי לא היה לוחם גדול בצבא. מכך שלא היה חקלאי, כמו כמה מהורי חברי (הוא היה מורה). מכך שלא הצטיין במלאכות כפיים ותחזוקת הבית. מכך ששנינו היינו ממושקפים. אני הייתי קורא נלהב בצעירותי של האנציקלופדיה "צה"ל בחֵילו", אותה ביקשתי מהורי לרכוש לי, ונלהב מחִצֵי הפלישה השונים ששורטטו במפות של "אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל", מתנה שנקנתה לאבי אבל אני הלאמתי אותה בילדותי. ומדוע נדמה שהבנות אינן מתעניינות בי במיוחד? והרי פעם, כשהייתי בכיתה ד' וה' וו', זה לא היה כך, הרי הייתי "מלך הכיתה", או כמעט כזה? ומה לעשות עם הסתערויות התשוקה, הסתערויות שניסיתי להדוף, בהצלחה חלקית, מאז גיליתי, כארבע שנים לפני כן, עד כמה הן אסורות מבחינה דתית, איזה חטא כבד הן?

ישנו כנראה איזה חוק של פיצוי, שמנסה למנוע מאיתנו לשקוע בריקנות. אם בשלב הראשון של תהליך החזרה בשאלה מילאו חיי הנפש הפרטיים את מקומו המפונה של אלוהים, הרי שבהמשך היו אלה חיי הגוף. אלוהים התרחק והלך. על מנת לא לחזור על חיי אבי אני חייב להתייחס לגבריותי. והנה הוא ניצב שם בפינה, הגוף הגברי, זנוח, אסור במגע. והרי אם אלוהים רחוק, ואולי אינו קיים כלל, הרי שאין מניעה מלהתענג עליו.

החיים הם דבר מה נורא. אבי ידע זאת. אני יודע זאת בגלל אהבותיי הנכזבות, בגלל הכאב שהסבה לי חברת הילדים, בגלל מות אבי. אבל יש סיבה לחיות. והסיבה היא הגוף. כלומר המין.

אני חושב כיום שיש הבדלים בעוצמת כוחה של התשוקה אצל אנשים שונים. יש כאלה שאצלם היא עזה במיוחד ומבטלת כל. הסיבות לכך הן פיסיולוגיות או פסיכולוגיות, זה לא משנה לצורך העניין. ושאני אחד האנשים האלה שהתשוקה המינית אצלם היא עילת הקיום, מותירה הרחק מתחתיה כל חוויה אחרת. וחייתי לאור התפיסה הזו מאז, מאותה תקופה בגיל תשע עשרה, עד תחילת שנות הארבעים שלי, אז נוספה סיבה עזה נוספת לקיום, כלומר לצורך להמשיך להתקיים, והיא הילדים שנולדו לי (ובכלל, השנים האחרונות, שנות "גיל העמידה", הן שנים של שינוי). כמובן, המין, בניגוד לחיי הדבקות הרוחנית, מצריך שיתוף פעולה של אדם נוסף. של אישה. וזה כבר מסובך. אלוהים זמין יותר.

במקביל הייתה הספרות. הספרות הייתה רגש, חיי הרגש, חיי הרגש הסוערים. הספרות גם הייתה המשך מסוים של חיי הישיבה. לעסוק במילים, לעסוק ב"רוח", וגם נתיב אפשרי לכבוש את מקומי בעולם באמצעות מילים, באמצעות "רוח". אבל, גם בדומה לחיי הישיבה, האין היא מנוגדת למעשה למין? העונג המיני מסנוור כל כך שתחת זרקורו אתה לא רואה כלום. הרגשות נמסים כמו החבלים שבהן ניסו לעקוד את שמשון הגיבור. המין הוא שתיקה. הוא חד משמעי ולא מורכב. הדיבור היחיד המשמעותי הוא הדיבור על היעדרו של המין.

בעצם, מראשיתה, הדבקות שלי בספרות הייתה דבקות מותנית. הספרות היא הכלי הרגיש ביותר לתיאור ולביטוי חיינו כאן בעמק הבכא. לתיאור חיי הרוח. כלומר, חיי הכאב והחסך של הגוף שהם הם הרוח. אבל לעתיד לבוא, בימות המשיח, עתידה הספרות להתבטל. עתידה הרוח להתבטל. סופר שלא מבין את זה הוא סופר לא מעניין מבחינתי.

ברנר הבין את זה.

יחזקאל חפץ ב"שכול וכישלון" עסוק באובססיביות בשני נושאים: קריסת האמונה הדתית ורגשי נחיתות מינית. כשאין אל, כשאין שמיים, כשאין רוח, נשארים עם בני האדם, עם הקרקע, עם הגוף. וכשהגוף לא מסופק, כשגם חיי גוף אין – על אחד מגיבורי ברנר האתיאיסטים אומר בבוז יהודי דתי שאין להם לא חיי עולם הבא ולא חיי עולם הזה – מתחיל הסבל. האובססיה הברנרית שלי התחילה אז. בכל ספרות העולם (אותו חלק ממנה שהלכתי וקראתי החל מאותה תקופה) לא מצאתי מישהו קרוב אלי ברוחו כמו ברנר. כל ענייני הציונות וביקורת היהדות שלו לא עניינו אותי במיוחד. רק הדרך בה הוא יצר זהב ספרותי מהדיכאונות שלו, מרגשי הנחיתות הגבריים שלו, מאבדן האמונה שלו. וגם הדרך בה הוא שמר למרות כל החסכים והמכאובים על כבודו העצמי, על הזכות שלו להיות שופט מוסרי של המציאות, הוא, פגום ככל שיהיה, על אנושיותו וחמלתו ביחסו לאחרים. המציאות של החֶסֶר נהייתה אצלו מציאות של עושר ספרותי. הכאב הפך לסמכות מוסרית כבירה ומלאת פאתוס. כעבור שנים אחדות הצטרפו לברנר יעקב שבתאי וחנוך לוין. החוט המשולש של הספרות העברית שעוסק בתחושת גבריות פגומה, בתשוקה לא נמלאת, בדיכאון, בהתאבדות (האחרון פחוּת בעיניי מהשניים הראשונים כי הוא עשה את הכאב קרדום לחפור בו, והוא נהנה להכאיב גם לאחרים, לקוראיו ולצופים במחזותיו).

בלב של הספרות העברית, כפי שציירתי לי את מפּתהּ, עומדת השלישייה הזו. אבל מדוע דווקא הספרות העברית יצרה את השלישייה הזו (שלה יש להוסיף נספחים חשובים)? אדון בזה במסה נפרדת שתפורסם, אני מקווה, בקרוב ב"השילוח".

לענייננו, רציתי להיות ממשיך של השושלת המשולשת העברית הזו. וניסיתי, במשך שנות העשרים שלי, לכתוב רומן. במקביל – ובניגוד לשאיפה הזו – ניסיתי באותן שנים להיחלץ מהעמדה הזו של רגשי הנחיתות הגברית. ניסיתי, באובססיביות, להיות גבר גברי, רודף נשים ומשיגן, גבר תל אביבי. ניסיתי להיות גבר שלא צריך לכתוב רומן על הנושא. ההצלחה הייתה חלקית (לא היה כישלון, עם זאת). לכן גם המשכתי בכתיבה. הכתיבה של ההיעדר. האסתטיזציה של החסך. ההמשגה שלו.  

בגיל עשרים ותשע השלמתי כתיבה של רומן שקראתי לו "ובזמן הזה". שמו נלקח מהברכה על הנרות בחנוכה. יש את "הימים ההם" אך יש את "הזמן הזה" (וגם וא"ו החיבור יש, כי משהו נותר מהימים ההם אפילו בזמן הזה). הזמן הזה הוא הוא הזמן של הגוף. הזמן בו הרוח נהייתה מיותרת. או כך לפחות נדמה. השנים הן שנות התשעים. לא רק אלוהים מת, אלא מתו גם האידיאולוגיות הגדולות כולן: הסוציאליזם, הלאומיות. גבר צעיר שסבור כך, וכואב את העובדה שבתחרות הגופנית הוא לא מוצלח במיוחד לדעתו, מקבל לפתע הצעת אהבה מאישה שאיננה האידיאל הגופני שלו. אבל היא אישה מרשימה כל כך ואוהבת אותו כל כך שהוא מיטלטל בין הרצון להישאר איתה לבין הרצון להגשים את תקוותיו המיניות. את האישה הוא פגש ב"בית מדרש חילוני" שמנסה להציע את היהדות כתרבות עשירה ומעניקת משמעות. אבל איזו משמעות יש מלבד הגוף? איזו משמעות וכוח יכולים להיות לחילוניות? והאם אהבתה של האישה הזו, שדווקא מאמינה בכוחה של התרבות, תוכל לו, לגוף?

 השנה הייתה 2002. בקיץ 2002 נתתי את הטקסט לעורך המקור בהוצאת "כתר", שמעון אדף, וטסתי לחופשה בפריס. לטיסה קניתי ספר ששמעתי עליו מעט והיה נראה לי מעניין, עוסק בנושאים שמעסיקים אותי. זה היה "החלקיקים האלמנטריים" של וולבק שתורגם זה עתה לעברית. קראתי אותו במטוס בהתפעלות גדולה ובחשש גדול. החשש היה שמישהו הקדים אותי וכתב את התובנות שלי על התרבות העכשווית אבל בצורה בהירה יותר, מרשימה בהיקפה התרבותי יותר, שיטתית יותר בהמשגותיה ומהנה לקריאה יותר. כשהנמיך המטוס לכיוון הבירה הצרפתית החלטתי להדחיק את הקריאה הזו במעמקי מוחי (רק כעבור כמה שנים, בקריאות חוזרות, התחלתי לראות איך בתוך ולצד הדמיון הגדול בהשקפת העולם שלי ושל וולבק ישנם גם הבדלים גדולים).

הרומן שלי ראה אור בפברואר 2004. הביקורות היו מעורבות. חלקן גם נזפו בי מנקודת מבט פמיניסטית על תיאור הרומן שנרקם ברומן בין הגיבור לנערת ליווי אוקראינית בשם טומה (הרומן ביניהם מצוי בחלקו הראשון של "ובזמן הזה"). הרומן מכר אלף ומאתיים עותקים. לא מעט, אבל לא הרבה. אבל חוויית הפרסום כולה הייתה טראומטית. החשיפה האישית המסוימת (בראיונות ובספר), הנזיפות, אם מנקודת מבט פמיניסטית ואם על העיסוק האובססיבי במין (הרומן נפתח בתיאור אוננות), היחסים הלא פתורים במשפחתי וכן עם נשים ועם עצמי שהרומן ביטא. רציתי לברוח מהכל ומכולם לקצווי ארץ. להתבודד במדבר.

אבל קרן אור אחת הייתה באותה תקופה. התחלתי במקביל לפרסום הספר להיות מבקר. כאן קבלת הפנים הייתה נוחה בהרבה. ואהבתי את המקצוע (ואני אוהב אותו עד היום). אני חושב שמה שתורם לביקורות שלי – בהנחה, כמובן, שיש בהן ערך מסוים – הוא אותו יסוד פרדוקסלי שדיברתי עליו לעיל: התחושה שהספרות היא תחליף, התחליף הטוב ביותר, אבל תחליף. ביסודו של דבר לא צריך ספרים ולא צריך ספרות. ביסודו של דבר כולנו זכאים לחיי עונג אילמים. ובימות המשיח, כאמור, עתידה הספרות להתבטל כליל. אני מבקר שאוהב ספרים וספרות מעט בעל כורחו. כשאני ניגש לקרוא ספר אני אומר לעצמי: בהינתן שהעולם אבסורדי וכואב, בהינתן שכל פעילות רוחנית היא דבר מה שנוח לו שלא היה נברא מלכתחילה – האם הספר הזה, זה שאני קורא, מצליח בתנאי הפתיחה הלא נוחים האלה להוכיח לי שיש בו ערך? האווירה שאני חי בה כמבקר (וגם כאדם, בעצם) היא – בחלקה, חשוב לומר – אווירת קטסטרופה. רק ספרים שמודעים לחוסר המוצא של הקיום והספרות כאחד הם ספרים טובים, רק ספרים שמודעים לכך שהם הספרים האחרונים. כמובן, אני משער, ובמישור מפוכח ואופטימי יותר בטוח בכך, שיהיו דורות עתידים, וגם בדורות הבאים האלה, וגם אחרי מותי, יופיעו ספרים בעלי ערך. אבל הגישה שלי כמבקר היא גישת "הספר האחרון" הקטסטרופלית. כלומר, אני מחפש את הסופרים שהתנחלו בפיסת הקרקע של הייאוש והאבסורד, על שפת התהום, כולל הייאוש מהפעילות הספרותית עצמה, וכרו מתוכה מבנה נהדר שניתן לגור בו, לגור בו עד יעבור זעם, עד שיגיעו אותם ימות משיח. אני אף מטפח במכוון את הגישה הזו כי היא יעילה למבקרים; היא מציבה רף מסוים לספרים העומדים לשיפוטם, היא מדרבנת אותם, מלהיבה אותם, מזריקה פאתוס לפעילותם.

הגישה הקטסטרופלית ניזונה, כנרמז, גם ממעמדה של הספרות בעשורים האחרונים. המעמד המעורער הזה שולח אותי אל הספר ובפי שאלה: האם הוא יודע על המעמד המעורער הזה? האם הוא יודע שאנחנו "הדור האחרון"? ומה הוא מציע בתגובה לכך? כיצד הוא מצדיק את קיומו בעולם העכשווי? ושוב אומר: במישור אחר אינני כל כך פסימי. עוד ייקראו ספרים גם בעוד מאה שנה. אבל יש בי צורך נפשי לפעול מתוך תודעת קטסטרופה, צורך שיש לו גם על מה שיסמוך במציאות עצמה, אבל הוא מעצים את התחושות הפסימיות שהיא מעלה. ואני חושב שהצורך הנפשי המעיק הזה מצליח לעתים בכובדו לסחוט רבדי משמעות מאותם ספרים שעומדים כנגדו באופן חסון, שמשכנעים אותי שיש בהם חשיבות למרות הכל.

במקביל, הפכה הקריאה וכתיבת הביקורות שאחריה לכתיבה-ספרותית-באמצעות-שליח. אני מחפש כותבים שכותבים על מה שמעניין אותי. הם כמו עושים זאת במקומי. לעתים קרובות טוב יותר. אבל אני חש שהם "שלי". שהם – אני. אני מקנא לעתים בסופרים, בעיקר בסופרים פוריים. זו קנאה בנלית ופרוזאית ומעט מבישה: על תשומת הלב, על הפרסים וכדומה. אבל באותו קומץ סופרים שאני מעריך במיוחד, אלה שכותבים את מה שאני הייתי רוצה לכתוב (ועושים זאת, לעתים קרובות, כאמור, טוב יותר), איני מקנא, או ליתר דיוק: הקנאה המסוימת פחותה בהרבה מההתלהבות והעניין שאני מוצא בעיסוק בהם כמבקר. הם סופרים "שלי", כאמור, בשר מבשרי, ובכל אדם מתקנא חוץ מבו-עצמו. לעתים הסופרים האלה מקדמים את הבנתי באופן שאני מדמה להילוך הפרש בשחמט. הם מעמיקים יותר באותו כיוון שבו כבר התקדמתי מלכתחילה ואז ממשיכים להתקדם אך גם פונים הצידה, לכיוון שָכֵן קרוב, שעליו לא חשבתי והם פותחים את הכרתי אליו.

וולבק הוא סופר כזה.

הדיכאון, סוגיית ההתאבדות, העיסוק הנרחב והמפתיע ב"בעיה הדתית", המשיחיות המובהקת שבה ספוגה כתיבתו, העיסוק הנרחב במין, העיסוק במהות הכתיבה עצמה, נקודת-המוצא המוסרית המובהקת שלו – הקשר בין כל אלה – הופכים אותו לסופר קרוב ללבי. ובמישור אחר: גם הגעתו של וולבק לספרות הצרפתית מבחוץ, היותו אאוטסיידר פרובינציאלי במילייה הספרותי הצרפתי, מדברות אלי.

ו-וולבק הוא גם סופר עברי, לתפיסתי.

הוא הממשיך הגדול של ברנר, שבתאי ולוין. זו נראית מחשבה מופרכת ולכל הפחות אקסצנטרית. אבל אני מתעקש עליה. אקדיש לה, כאמור, מסה נפרדת בעתיד הקרוב.

——-

אני חש שאני מבין את וולבק טוב מאד. יותר מכך: אני חש שאני מבין אותו כמו "מבפנים".

עם זאת, יש חלקים שלו שאיני מבין עד הסוף או בפשטות חלקים שאיני מתחבר אליהם. למשל: עם שנאת האינדיבידואליות שלו איני מזדהה; אני אדיש להערצתו לחברת הצריכה; יחסו לדת (ואת זאת אני כותב כדתי-לשעבר) מעט סלחני מדי בעיניי; ביטולו את הפסיכולוגיה בכלל והפסיכואנליזה בפרט נראה לי מוטעה בחלקו; אין אצלו הפרדה ברורה ומספקת לטעמי בין מיניות לאהבה; את הכרזתו שהוא מעדיף שירה (שלו ושל אחרים) על פרוזה אני מקבל במשיכת כתפיים ואפילו בחשדנות, אולי מבישה. 

אני אוהד גדול של האמירה המיוחסת למרגרט אטווד, שנאמרה בזמנים פחות מוסרניים מהיום, שלרצות לפגוש סופר שנהנית מספריו זה כמו לרצות לפגוש את האווז שנהנית מהפּאטֶה שהכינו ממנו. לא רק שסופרים טובים הם במיטבם בספריהם ולאו דווקא בחייהם, אלא שיש משהו בקריאה שמנכס את הספר לתודעתו של הקורא וכל תזכורת לממשיותו של הסופר רק מפריעה לניכוס הזה. עם זאת, ב-2011, פגשתי בוולבק פנים אל פנים והתרשמתי ממנו. הוזמנתי לארוחת ערב בבית שגריר צרפת בישראל עם הסופר שביקר בארץ וזכה בה לקבלת פנים חמה, כמעט ממלכתית. נכחו בסעודה כעשרה אנשים, אולי מעט יותר. נדמה היה לי אז שמאז שישבתי עם אמי ב-1994 בתיאטרון הקאמרי לצפות בהצגה "גורודיש", ובשורה לפני ישבו יצחק ולאה רבין – כך שהבליחה המחשבה מה היה קורה לו היה מתנקש יושב במקומי (ככלות הכל הנשיא האמריקאי לינקולן נרצח בתיאטרון!) – לא שהיתי מימיי בקרבה כזו לאישיות בינלאומית. כשציטט בפניו המו"ל העברי שלו, שרון רוטברד, את הטענה שלי בדבר חשיבותו, הרהר וולבק מעט ואז אמר לי באנגלית מצורפתת משהו שלא בדיוק הבנתי, אבל לאור חוש ההומור הממזרי והקודר של הסופר נדמה היה לי שהוא העלה שם של סופרת, אלמונית לדידי ואולי בכלל, שהיא-היא הגדולה בדורנו!

אני מתעב  את מוסד הסלבריטאות. יש משהו אנטי-דמוקרטי, אנטי-הומאני בעצם, באופן עמוק במוסד הזה, שמבטא – ביחד עם הערצת העשירים וכמובן גידול הפערים המעמדיים הריאליים – סוג של חזרה לעידנים רחוקים, פיאודליים. בקיצור, הפיכתו של וולבק לסלבריטאי לא אהודה עלי. אם כי, כאיש ספרות, יש גם משהו משמח בכך שדווקא סופר מקבל תשומת לב כזו. וולבק הפך את הספרות לאמנות הרלוונטית ביותר כיום, אחרי עשורים של דידוי מאחור. הערצה לה זוכה וולבק מאיגי פופ, הרוקיסט ההארד-קורי, היא סימבול משמעותי מאד ליחסים בין האמנויות בהווה. אבל המפגש הכמעט-אינטימי עם וולבק הותיר בי רושם חזק דווקא בגלל התנהגותו האנטי-סלבריטאית.

בתחילה, כשהסתובבנו בטרסה המרפסתית הגדולה של בית השגריר ובידינו כוסית שמפניה (אני בא מכפר הרא"ה, בן כפר שראה את המלך – המלך זו השמפניה, לא וולבק – כמו שאמרו חז"ל הערמומיים והביקורתיים ביחס לנביא יחזקאל, אז סלחו לי על ההתמוגגות הפרובינציאלית), הצטודד וולבק בצד ועישן, כשלצדו השגריר החייכן והשרמנטי. כשהתיישבנו לסעודה החל וולבק לדבר כמעט בלחש, כשהמתרגמת של אחד מספריו, לנה אטינגר, מנסה לשתף את אלה מבינינו שאינם דוברי צרפתית. הוא דיבר על המשפטים שנערכו נגדו (באחד מהם, בעקבות טענתו שהאיסלאם הוא דת מטופשת, זכה בשם חופש הביטוי), על כך שלדעתו אוהדים אותו בארץ בגלל הפרו-ישראליות שלו (בכך הוא טועה, זו לא הסיבה לאהדה כלפיו בארץ, לטעמי – שאגב איני בטוח שעד הביקור הזה ממדיה היו גדולים – אלא, אם כבר, התהליך המואץ בו הפכה ישראל ממדינה סוציאליסטית למדינה שנמצאת בחוד החנית של הקפיטליזם, ולפיכך לחברה שמבינה טוב במיוחד את ספריו. אגב, יש קשר בין היותו של וולבק סופר גדול למקוריות עמדתו ביחס לישראל. הסכסוך הישראלי-פלשתיני יכול להיתפס בקלות כמלודרמה של טובים מול רעים, אבל הוא מורכב כמו רומן ריאליסטי חריף). מדי פעם תיבל וולבק את דבריו בבדיחות ערמומיות, כשהוא צוחק באופן ייחודי, כמו קורס לתוכו, צוחק לתוך השרוול. ברגעים אלה נראה הסופר הגדול נוגע ללב, כמו גיק בהתקפת צחוק. סופרת ישראלית שאלה בקול רם מדוע סבור וולבק שלאישה החל מגיל ארבעים לא שווה לחיות. וולבק לא ענה על זה. גם להערה של עמנואל הלפרין שההכרזה הפרו-יהודית של וולבק היא מאפיין אנטישמי הוא לא ענה. לטעמי בצדק. כפי שטען סיינפלד: אם אני אומר שאני אוהב סינים – איך זו גזענות?!  הערב התפתח לערב ישראלי מאד, מעין ליל סדר כאוטי מלבב שבו בכל חלקי השולחן התנהלו שיחות מקבילות, כשלעתים כמה מאיתנו יוצאים למרפסת וללילה האביבי לעשן. באחת היציאות הללו אמר שרון רוטברד שבהכירו את וולבק נראה שהוא נהנה מהערב, וחשבתי שלוולבק, שמבטא בכתיבתו געגועים לצרפת חמה ועממית, פרובינציאלית, המזג הישראלי המשוחרר קורץ.

וולבק לא ניסה להיות נחמד, לרַצות ולחייך. אבל מצד שני לא היה באי ההתאמצות הזו גינונים של Star או מיזנטרופיות מודגשת. היה, כמדומה, סוג של מבוכה קרושה מלווה, פשוט, בהתנהגות אותנטית. אני חושד שמתחת לטשטוש ולריחוק המסוימים שלו מסתתר אדם חם. בסוף ניגשתי להיפרד. היססתי אם להושיט יד ללחיצה. עשיתי מעין חצי תנועה בזרועי.  וולבק הגיב להיסוס שלי והניע את ידו לקראתי ואז משך אותה במהירות בחזרה. התעשתי והושטתי את ידי במלואה והוא לחץ אותה באופן לא רפה.

 

למסה השנייה

  •